Filozof

a) tradičně milovník moudrosti; ten, kdo usiluje o hluboké poznání, ke kterému se přibližuje systematickým kladením otázek, myslitel; b) odborník na filozofii.

Ottův slovník naučný: Filozof

Filosof (z řec.), milovník moudrosti, muž, který si filosofování učinil povoláním životním, odborník či učenec filosofický, mudřec, libomudrc, mudromil, myslitel, mudroslovec, rozumec..., slova to, při kterých všech ten dvojí zřetel vystupuje, totiž k vědění (theorie) a k jednání (praxis). Vzorný obraz, jejž obecný zvyk při tom slově na mysli má, prozrazuje vedle učenosti předpokládané patrně rysy mudrce stoického: ušlechtilé smýšlení, pevné zásady, nestrannost, spravedlivost a povznešenost nad ústrky všedního života. Dd.

Související hesla