Iffland August Wilhelm

, německý herec, režisér a dramatik. Působil u dvorních divadel v Gotě a Mannheimu. Vynikl zejména v hrách W. Shakespeara (Král Lear, Shylock v Kupci benátském) a J. Ch. F. Schillera (Franz Moor v Loupežnících, Don Carlos). Jeho přeloženou hrou Vděčnost a láska k vlasti zahájilo divadlo Bouda v Praze v roce 1786 česky hraná představení.

Ottův slovník naučný: Iffland August Wilhelm

Iffland August Wilhelm, herec a dramatik něm. (* 1759 v Hannoveru – † 1814 v Berlíně), studoval bohosloví, prchl však r. 1777 tajně do Gothy, kdež se stal členem dvor. divadla a žákem Eckhofovým; kromě něho byli mu vzory Beck a Beil. R. 1779 přešel s většinou personálu gothajského do Mannheimu, odkud r. 1796 povolán do Berlína za ředitele tamního Národního divadla. Až do smrti vedl i za nejsmutnějších poměrů, za okkupace francouzské, důstojně toto divadlo. Napsal řadu her velmi oblíbených, jako: Verbrechen aus Ehrsucht (1784); Die Hagestolzen; Die Spieler (1798); Die Jäger (1785), nejlepší z nich; Die Advokaten; Der Herbsttag; Die Mündel; Elise von Valberg; Die Aussteuer; Die Reise nach der Stadt aj., měšťansky moralistního a dojemného genru, poctivě propracovaných. Jako ředitel divadelní byl horlivým pěstitelem Schillerových tragédií heroických a dramat Goethových. Jako herec vynikal pečlivým detailem a jistou střízlivou umírněností a vyrovnaností; nejlépe se mu dařilo v úlohách komických a sentimentalisujících. Ve: Fragmente über Menschendarsteltung (1785); Theorie der Schauspielkunst (1815, 2 sv.) a v Almanach für Theater und Theaterfreunde (1806–11, 5 sv.) podal příspěvky k theorii i praxi herecké. Souborně vyšly jeho »Dramatische Werke« v Lipsku 1798–1802 v 16 sv. s autogr. (Meine theatr. Laufbahn, nové vyd. Holsteinovo s úvodem z r. 1886); »Neue dram. Werke« r. 1808, 2 sv.; výbor r. 1827, 11 sv., r. 1844 a 1860 v 10 sv. Srv. K. Duncker, Ifflandin seinen Schriften als Künstler, Lehrer und Direktor der Berliner Bühne (1859), Koffka, Ifflandu. Dalberg (1865), Briefe von A. W. Ifflandund F. L. Schröder an d. Schauspieler Werdy (vydal O. Devrient, 1881). Šld.