Industrializace

, historická fáze ve vývoji společnosti charakterizovaná prudkým zvyšováním podílu obyvatelstva zaměstnaného v průmyslu a naopak poklesem zemědělské zaměstnanosti; průmyslová aktivita začíná hrát dominantní roli v ekonomice daného státu či regionu. K industrializaci dochází buď samovolně, nebo je výsledkem plánovitého procesu. Typickým produktem technického pokroku se stává hromadná výroba a mechanizace, prosazuje se dokonalejší organizace. Industrializace s sebou nese i rozsáhlé sociální a politické změny a většinou postupuje současně s urbanizací. Obecně vede ke vzrůstu životní úrovně, avšak má též řadu negativních stránek (znečištění prostředí, vyčerpávání přírodních zdrojů ap.). Viz též průmyslová revoluce.

Související hesla