Iracionalismus

, z latinského irrationalis - nerozumný; od 19. stol. používané označení postojů, orientací a filozofických směrů, jejichž podstatu tvoří odmítání nároků rozumu jako hlavního kritéria poznání, popř. jako myšlenkového harmonického základu světa. Zdůrazňuje jiná, zejména duchovní, duševní a citová východiska (vůle, životní puzení, láska aj.). Mezi významné představitele iracionalismu patří F. W. J. Schelling ve svém pozdním období, A. Schopenhauer, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, H. Bergson, N. Hartmann aj.

Související hesla