Poznání

, filozofie zjištění nebo nahlédnutí pravého stavu věcí. Akt, jímž si vědomí osvojuje nějakou skutečnost. Antická filozofie stavěla proti sobě poznání a pouhé mínění (doxa), které neobstojí před kritikou. Středověká filozofie se snažila sladit poznání rozumové (přirozené) a zjevení boží. Novověká filozofie rozlišuje poznání zkušenostní či smyslové a poznání rozumové, jehož zdrojem není smyslová zkušenost, přičemž samostatnost rozumového poznání empirismus popírá, zatímco racionalismus zdůrazňuje. Viz též poznávání.

Související hesla