Kontemplace

, pozorování, zření, rozjímání; obecně úkon, jímž intelekt celistvě nazírá skutečnost v pohroužení do vlastního nitra. V mystice hlavní metoda poznání a cíl mystické cesty; odhalení božského, absolutního či nadsmyslného v našem nitru. V křesťanství vedle intelektuálního úkonu zahrnuje také dokonalou lásku k Bohu. Viz též meditace.

Ottův slovník naučný: Kontemplace

Kontemplace (lat.), přemítání, rozjímání; kontemplativní, rozjímavý, v rozjímání si libující.

Související hesla