Kornel ze Všehrd Viktorin

, český představitel humanismu, univerzitní mistr, právník. Sepsal významné právnické dílo O práviech, o súdiech i o Dskách země České knihy devatery, překonávající staré zvykové právo a jeho libovolné výklady; užívá převážně českou právní terminologii. Po vydání nového Zemského zřízení (1500) ustoupil svým stavovským kritikům, spis přepracoval a v roce 1508 věnoval Vladislavu II. Jagellonskému. Zaznamenal velký počet zápisů z desk zemských, které zničil požár Pražského hradu v roce1541.

Související hesla