Labouristická strana

, Labour Party, Strana práce – britská politická strana levicového směru. Vznikla v roce 1900 spojením Odborového kongresu (Trades Union Congress), Nezávislé labouristické strany a Fabiánské společnosti jako Výbor pro dělnické zastoupení; název Labour Party od roku 1906. Do roku 1914 vystupovala v koalici s liberální stranou, během první světové války její vliv vzrostl. Roku 1918 byly přijaty stanovy platné s úpravami do současnosti (autor S. Webb). První vládu Labouristické strany sestavil v roce 1924 J. R. MacDonald a znovu v letech 1929 – 31. Další labouristické vlády vedli C. R. Attlee (1945 – 51), H. Wilson (1964 – 70), (1974 – 76), J. Callaghan (1976 – 79). Stranu řídí Národní výkonný výbor, v němž jsou zastoupeni členové parlamentu za Labouristickou stranu, nejvyšším orgánem je výroční konference. Předseda Tony Blair.

Související hesla