První světová válka

, válka mezi Dohodou a Ústředními mocnostmi. Bezprostřední záminkou byly balkánská krize a sarajevský atentát 28. 6. 1914. Dělení Evropy na útočné bloky však probíhalo již od přelomu 19. a 20. stol. Hlavním viníkem byla snaha Německa o evropskou či světovou hegemonii. Mocenské cíle sledovaly zprvu i mocnosti Dohody (o čemž svědčí řada tajných dohod a smluv o dělení světa). Teprve přímou účastí USA ve válce 1916 – 17 a osobním přičiněním W. Wilsona byly formulovány válečné cíle Dohody, naplněné snahou o vítězství demokratického světa i jeho ideálů a pokusem o poválečné uspořádání světa na demokratických zásadách jako předpokladu mírového soužití států. Válku zahájilo Rakousko-Uhersko, které 28. 7. 1914 vyhlásilo válečný stav vůči Srbsku; následovaly další státy. Bojovalo se na mnoha frontách (na západní frontě 1914 – 18, na východní frontě 1914 – 17, na italské frontě 1915 – 18, na balkánské frontě 1914 – 18, ve východní Africe 1914 – 16, na Předním východě 1914 – 18 i na moři 1914 – 18). Zúčastnilo se jí 25 států a vojska z kolonií, která bojovala po jejich boku. Zahynulo 10 mil. lidí a 20 mil. bylo zraněno. Byla to válka totální; obyvatelstvo i hospodářství bylo v mnoha státech plně mobilizováno a podřízeno válečnému úsilí. Hlavním výsledkem první světové války byl rozpad dvou monarchií (Rakousko-Uherska a turecké říše), přeměna Ruska a Německa, vznik nových států a naděje na demokratické uspořádání světa. Válka skončila nejdříve na východní frontě (8. 11. 1917), boje na balkánské frontě ukončilo příměří podepsané 29. 9. 1918. Turecká říše přistoupila na ukončení bojů 30. 10. 1918, Rakousko-Uhersko 3. 11. 1918. Německo podepsalo příměří 11. 11. 1918. Mírové podmínky byly poraženým předloženy na pařížské mírové konferenci 1919 – 20.

Tabulka: Prvni Svetova Valka
Krytí válečných potřeb v hlavních válčících zemích
Zahraniční půjčky Daně Vnitřní půjčky
14 % 17 % 69 %
Mírový stav ozbrojených sil velmocí v armádě a loďstvu 1884 – 1914 (v tisících osob)
Země Po vzniku Trojspolku 1884 Po 1900 Po anekční krizi 1908 V předvečer války 1914
Německo 485 629 653 864
Rakousko-Uhersko 300 383 389 443
Itálie     270 345
Velká Británie 281 327 375 397
Francie 558 659 657 834
Rusko 806 938 1 260 1 253
USA 37 126 128 165
Japonsko 43 273 258 301
 
Související hesla