Longinos

, řecký filozof a rétor; stoupenec novoplatónismu. Mylně mu bylo přisuzováno autorství významného kritického pojednání Peri hypsus (O vznešeném), které zapůsobilo na novověkou klasicistní estetiku.

Související hesla