Mannheimská škola

, skupina skladatelů, kteří působili kolem pol. 18. stol. v kurfiřtské kapele v Mannheimu; zakladatelská generace J. V. Stamic, F. X. Richter, Anton Filtz (1733 – 1760), Ignaz Holzbauer (1711 – 1783), mladší generaci tvořili Stamicovi žáci a synové. Mannheimská škola patřila k významným předchůdcům hudebního klasicismu; přispěla mj. k vývoji sonátové formy a sonátového cyklu, dala podnět k výstavbě moderního orchestru a orchestrální interpretace.

Související hesla