Manuel Niklaus

, švýcarský malíř, grafik a dramatik. Ovlivněn italskou a německou renesanční malbou (Stětí sv. Jana Křtitele). Stoupenec reformace; v masopustních hrách zesměšňoval nedostatky katolického kléru.

Ottův slovník naučný: Manuel Niklaus

Manuel Niklas, zvaný Deutsch, malíř a básník švýc. (*1484 v Berně – †1530 t.). Byl asi ok. r. 1511 žákem Tizianovým (pode jménem Emmanuelo Tedeschi) v Benátkách a usadil se pak v Berně, kde již r. 1512 byl členem velké rady. Účastnil se ve službách francouzských vojen italských, jakož i švýcarských bojů reformačních, jakož vůbec fedroval ve Švýcarsku reformaci, zvláště básněmi a polemickými spisy, vtipně a řízně psanými satirickými fraškami, jako Die Totenfresser; Vom Papst und seiner Priesterschaft; Der Ablasskrämer; Bar eli (kde dvanáctileté děvče svou znalostí bible vynikne nad celým zástupem kněží); Elsli Tragdenknaben, provozovanými i tištěnými v l. 1521 až 1530. Ještě silnější a démagogicky působivější jest prosaický dialog Krankheit der Messe (1528), mistrný obraz bernských dějin reformačních. S obrazoborci umělecký smysl Manuelův se nesrovnával, čemuž dal Manuel výraz ve své Klagrede der armen Götzen. Z jeho prací malířských nejznamenitější byla freska Tanec smrti (1515 – 1521), malovaná na ohradní zdi domin. kláštera v Berně, teď již pobořené. Obraz dochoval se ve 24 lithografiích: Nikl. Manuels Totentanz (Bern, 1829 – 1831). Také jen z kopie známa jest jeho Šalomounova modloslužba z r. 1518. Z jeho olejomaleb a kreseb, vesměs fantastických, ale bez náležit. krasocitu provedených, jest většina v Berně a v Basileji (zvl. Stětí Janovo a P. Marie s děťátkem, sv. Annou a jinými svatými). Nově vydali Manuelovy práce básnické Tittmann (Lipsko, 1868) a Bächtold (Frauenfeld, 1878). Manuelův syn Hans Rudolf Manuel (*1525 v Erlachu – †1571) byl rovněž básníkem, malířem a ryjcem. Ok. r. 1544 učil se malířství u Maximina v Basileji a z jeho olejomaleb zachovaly se některé ještě v Berně, zvl. podobizny; vynikají lehkou kresbou a jadrným koloritem. Od něho jsou dřevoryty v Šebest. Münstera Kosmografií a některé rytiny hornických strojů v knize »De re metallicæ od Jiřího Agricoly. – Srv. Grüneisen, Nik. Manuel, Leben u. Werke (Štutg., 1837), pak biografie Manuelovy od Schafírotha (Basilej, 1885) a Händtke (Frauenfeld, 1889).

Související hesla