Metropolitan Opera House

, Metropolitní opera – operní scéna v New Yorku, založená v roce 1883; otevřena uvedením Gounodovy opery Faust a Markétka. Od roku 1966 sídlí v dnešní budově pro 3 800 diváků. Jediná stálá operní scéna v USA; podporována bohatými firmami, společnostmi a mecenáši. Orchestr, sbor a provozní aparát tvoří stálí zaměstnanci, operní sólisté a dirigenti jsou najímáni na sezónu či na určité představení. Z českých a slovenských pěvců zde působili např. E. Destinnová, K. Burian, J. Novotná, L. Dvořáková, P. Dvorský, E. Urbanová.

Související hesla