Michigan

, anglicky Lake Michigan – jezero na severu USA, jedno z Velkých jezer; 58 020 km2 (5. největší na světě), maximální hloubka 176 m, výška hladiny 177 m n. m. Na severovýchodě spojeno průlivem Mackinac s Huronským jezerem, na jihu průplavem s Mississippi. Lodní doprava. Největší přístavy Chicago a Milwaukee.

Ottův slovník naučný: Michigan

Michiganské jezero, velikostí druhé z 5 kanadských jezer a jediné, jehož všechny břehy patří Spojeným Obcím, mezi 41° 38´ až 46° 6´ s. š a 84° 46´ až 88° z. d., má podobu podlouhlého oválu směru od jihu k severu. Jeho největší délka jest 544, největší šířka 140 km, největší hloubka 310 m, s plochou 58.000 km2; úvodí přítoků má 97.600 km2, úhrnem tedy 155.600 km2. Leží 177 m n. m. S jezerem Huronským jest spojeno průlivem Mackinackým, od jezera Hořejšího jest odděleno ostrovem 70 km širokým. Má nemnoho zálivův a přístavů. Břehy jeho jsou dosti nízké a hustě lesnaté, jen na východ. břehu jest pískovcovité pohoří 50 m vysoké. Počátkem března mizejí ledy, jen Mackinacká úžina zůstává až do května zamrzlá. Jinak jest podnebí mírné, střed. teplota 10°C; prudké bouře časté. Příliv i odliv jest zde dobře znatelný. Značný rybolov; r. 1890 tu vylovilo se ryb za 433.084 doll.; zejm. množství pstruhů. Čilá paroplavba všemi směry. Na písečném jeho břehu leží města Chicago, Milwaukee a j. – Srv. J. C. Russel, Lakes of North America (Boston, 1895).

Související hesla