Minaret


1. štíhlá věž u mešity, z jejíhož ochozu volá muezzin věřící k modlitbě;
2. signální věž a maják na moři.

Ottův slovník naučný: Minaret

Minaret (arab.), štíhlá věž u mešit. Mívá obyčejně několik poschodí, uvnitř bývá schodiště. V nejvyšším oddílu jest galerie, s níž muezzin vyzývá věřící k modlitbám, předepsaným koránem. Ve dni sváteční bývají m-y osvětlovány.

Související hesla