Morava

, historické území ve východní části ČR; jedna z historických zemí koruny české. V současnosti tvoří asi 1/3 rozlohy státu s přibližně stejným podílem obyvatel. Největšími městy jsou Brno, Ostrava, Olomouc. – V letech 830 – 907 byla Morava jádrem Velkomoravské říše; christianizace začala slovanskou misií cyrilometodějskou v roce 863, která však ztroskotala na odporu bavorské církve. Za vlády Ludvíka Němce byla Morava přechodně obsazena východofranskou říší; 1029 připadla Čechám a 1187 se stala markrabstvím (Konrád II. Ota). S Čechami však setrvala v personální unii i přes lucemburskou sekundogenituru (1349 – 1411). 1469 – 90 Moravu ovládl Matyáš Korvín jako český král (1464 korunován v Olomouci). Od 15. stol. se začalo Opavsko a Krnovsko počítat ke Slezsku. Po roce 1620 silně omezena stavovská práva. V roce 1628 vydáno Obnovené zřízení zemské pro Moravu. 1782 byla Morava a rakouské Slezsko sloučeny v jeden správní obvod s centrem v Brně. Po roce 1918 získala postavení země (od 1927 země Moravskoslezská). Zemské zřízení zaniklo administrativní reformou v roce 1949, kdy byly opuštěny i historické hranice, Morava tak není administrativní jednotkou.

Související hesla