Návyk


1. farmakologie tolerance – stav adaptace organismu na podávání farmakologicky účinné látky; je charakterizován potřebou stálého zvyšování dávky k dosažení původního účinku;
2. psychologie osvojená tendence (sklon) k určité činnosti vytvořená učením, zkušeností a opakováním. Charakteristická, trvalejší, automaticky se vybavující součást duševní výbavy a reagování jedince. Výchova spočívá mimo jiné ve vytváření užitečných návyků, jež jsou pak prováděny snadno, bez velkého vědomého úsilí a zaměřené pozornosti. Negativnímu návyku se říká zlozvyk.

Související hesla