Farmakologie

, věda studující interakce mezi lékem a organismem na všech úrovních, tj. molekulární, buněčné, orgánové a celého organismu. Zkoumá fyziologické účinky léků, jejich vstřebávání, přeměnu, vylučování a léčebné využití.

Ottův slovník naučný: Farmakologie

Farmakologie (z řec.), nauka o lécích.

Související hesla