Vehikulum

, farmakologicky indiferentní základ lékové formy.

Související hesla