Novověk

, nejmladší fáze dějin. Původně byl počátek novověku kladen do roku 1492 (objevení Ameriky), v současnosti spíše do roku 1640 (začátek anglické revoluce).

Ottův slovník naučný: Novověk

Novověk sluje ve všeobecných dějinách podle obvyklého rozdělení doba od objeveni Ameriky (1492) neb od počátku reformace (1517) až do našich dnů. Poslední jeho čásť od počátku revoluce francouzské (1789) nazývána bývá » dobou nejnovější «.

Související hesla