Oakeshott Michael Joseph

, britský politický filozof; podle jeho konzervativního pojetí politiky nemá stát pečovat o obecné dobro, ale má rozeznávat a udržovat tradice; kritik kolektivismu a úsilí racionalismu o plánování vývoje společnosti. Z díla: Rationalism in Politics and Other Essays (Racionalismus v politice a jiné eseje, 1962).