Personální unie

, osobní unie; volné sdružení monarchií spojených jedním panovníkem. Mimo osobu panovníka nemají státy žádné společné orgány ani kompetence.

Související hesla