Pešina Ignác Josef

, český veterinární lékař. Ředitel veterinární školy ve Vídni, významný reformátor veterinárního lékařství; autor mnoha odborných publikací.

Ottův slovník naučný: Pešina Ignác Josef

Pešina (Pessina) z Čechorodu Ignác, lékař (* 1766 v Kostelci v Čechách – † 1808 ve Vídni). Filosofická studia absolvoval v Praze, lékařská pak ve Vídni, kdež s obzvláštní zálibou přilnul k anatomii, tak že Prochaska učinil jej svým assistentem. Roku 1798 stal se prof. na ústavě skotoléčitelském, brzy pak převzal jeho správu vůbec a znamenitě jej zvelebil. Mimo jiné přičiňoval se horlivě o zavedení očkování ovčích neštovic a o léčení dobytčího moru. Napsal: Anleitung zur Heilung der Viehpest mittelst der eisenhältigen Salzsäure (1802, nové otisky 1807 a 1817); Ueber die Erkenntniss des Pferdealters aus den Zähnen (1811 a 1813, 2. vyd. 1824).