Queneau Raymond

, francouzský prozaik, básník, esejista. Zpočátku surrealista a hlavně člen skupiny Oulipo, která důrazem na logicko-materiální principy a formální analýzu textů navázala na tradici básníků-matematiků, tzv. Velkých rétorů. Po rozchodu se surrealisty psal originální a tzv. experimentální díla, v nichž sloučil racionalismus s vtipem, fantazií a poetizací každodenního života. S humorem a parodií vyjádřil hlubokou skepsi, pocit odcizení a absurditu světa. V tvorbě kladl důraz na lidovou, mluvenou formu jazyka (častý fonetický přepis), jejíž spontaneita a přirozenost mají být základem k vytvoření nového, zcela svobodného jazyka, který „by měl blíže k životu a ke skutečnosti“. Česky vyšlo např. Můj přítel Pierot, Zazi v metru, Modré květy, Stylistická cvičení, Svatý Bimbas, Tuhá zima.

Související hesla