Rej z Nagłowic Mikołaj

, polský básník a dramatik; stoupenec reformace. Psal příběhy ze života drobné šlechty, duchovní dramata, epigramy, žertovné i vážné verše, popularizačně zpracovával biblické látky (Život Josefa z rodu židovského).