Rekatolizace

, návrat obyvatelstva ke katolické víře. Týká se především oblastí, v nichž se předtím prosadila reformace. Prováděna individuální misií, prostřednictvím vzdělání, ale i nátlakem.

Související hesla