Roajalismus

, royalismus – oddanost panovnickému rodu; politické přesvědčení stoupenců monarchie, že legitimita vlády spočívá v provázanosti určité osobnosti (panovníka) nebo dynastie s tradicí národa. Přesvědčení, že politická praxe vyžaduje jistotu a jednotu národa, které mohou být nejlépe zaručeny monarchickou formou vlády. Z francouzského royal, královský.

Související hesla