Severoatlantická aliance

, Organizace Severoatlantické smlouvy, anglicky North Atlantic Treaty Organization, NATO – vojenské seskupení států za účelem obrany demokracie a vlastní bezpečnosti. Smlouva byla podepsána 4. 4. 1949 ve Washingtonu zástupci 12 států (Belgie, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, USA, Velká Británie), 1952 se připojilo Turecko, 1955 SRN a 1982 Španělsko. Prvním vojenským velitelem generál D. Eisenhower. Po rozpuštění Varšavské smlouvy v roce 1991 plní v Evropě stabilizační funkce. V roce 1997 přizvána k jednání o vstupu do NATO Česká republika, Maďarsko a Polsko, které se staly plnoprávnýni členy v roce 1999. Generální tajemník George Robertson (* 1946).

Související hesla