Spojené království nizozemské

, historický státní útvar, který vznikl po vídeňském kongresu 1814 – 15 na území dnešního Nizozemí, Belgie a Lucemburska. V roce 1830 se osamostatnila Belgie a na zbylém území vzniklo Nizozemské království, od kterého se 1890 odloučilo Lucembursko (dosud spojené personální unií).

Související hesla