Tradice


1. souhrn myšlenkových, duchovních, uměleckých i praktických vědomostí, dovedností a postojů, které se předávají z generace na generaci; tím se udržují, prohlubují a rozmnožují. Tradice je tedy duchovní či kulturní dílo, které nemá žádného autora, není prosazováno žádnou mocí či autoritou, a přitom stále žije a působí. Podstatná složka náboženství, kultury, civilizace i výchovy;
2. etnografie zvyky, společenské instituce, slovesné a jiné folklórní útvary, které reálně (nebo domněle) pocházejí z minulosti a jsou v rámci dané skupiny předávány z generace na generaci.

Ottův slovník naučný: Tradice

Tradice (lat. traditio), podání, zvl. ústní podání čili vypravování z dob dávno minulých, jež přechází s pokolení na pokolení cestou pouze ústní, nejsouc ustáleno písmem. V širším smysle možno zahrnouti v pojem tradice vše, co nazýváme moderním slovem folklore, t. j. nejen národní pověsti a pohádky, písně a pořekadla, ale i zvyky, pověry a slavnosti, pomysly bajeslovné, ano i výtvory řemeslné a umělecké, jaké se jeví na stavbách a pod.

Související hesla