Utopie


1. fantastická, vysněná, nereálná představa, plán, návrh něčeho;
2. filozofie, literatura prozaický žánr líčící ideální společenské poměry v pomyslné zemi; většinou zaměřen sociálně kriticky vůči soudobým poměrům. Nejstarší dochovanou utopií je text o Atlantidě v Platónových dialozích; samotné slovo utopie pochází z názvu spisu T. Mora Utopie. Významnými autory utopie dále byli mj. T. Campanella (Sluneční stát), F. Bacon (Nová Atlantida). Prvky utopismu jsou patrné v Gulliverových cestách J. Swifta i v jiných literárních dílech. Vedle utopií líčících ideální společnost existují též tzv. antiutopie, varující před nebezpečnými tendencemi vývoje, zejm. k totalitarismu (K. Čapek R. U. R., A. Huxley Krásný nový svět, G. Orwell 1984). Utopii je třeba odlišit od většiny děl sci-fi literatury, jíž většinou chybí sociálně kritická motivace a vážný záměr (odlišení však mnohdy není zřetelné, žánry se překrývají).

Související hesla