Valdenství

, středověké heretické křesťanské hnutí ve 12. – 16. stol.; vzniklo v městském prostředí jižní Francie a severní Itálie. Vycházelo z požadavku chudoby a obecné závaznosti evangelia. Odmítalo institucionální církve a požadovalo demokratizaci církve a svobodu kázání pro laiky. Po exkomunikování v roce 1184 se valdenství radikalizovalo a vnitřně štěpilo. Jeho stoupenci později splynuli s jednotlivými proudy evropské reformace.

Související hesla