Vizigótská říše

, vizigótské království – raně feudální státní útvar vytvořený Vizigóty v období rozpadu západořímské říše na území dnešní jižní Francie, Španělska a Portugalska. Za vlády Theodoricha I. Velikého si Vizigóti v roce 418 vynutili na západořímském císaři udělení sídel v Akvitánii a roku 425 zde vytvořili samostatné království s centrem v Tolose (dnešní Toulouse; odtud království tolosánské). Jako spojenci říše, jejíž svrchovanost uznávali, pokračovali ve výbojích na Pyrenejském poloostrově a v Galii. Za krále Euricha (vládl 466 – 484) bylo království rozšířeno na území od Gibraltaru po Rhônu a Alpy. 484 – 507 dobyl vizigótská území v Galii franský král Chlodvík I. (Vizigótům zůstalo pouze pobřeží od Pyrenejí k řece Rhôně); centrum vizigótské říše se přesunulo do Hispánie (hlavní město Toledo). V Hispánii se však v důsledku rozdílné kulturní úrovně Vizigóti obtížně přizpůsobovali provinciálnímu římskému obyvatelstvu; vrcholila krize pozdně antických měst a posilovaly se raně feudální vztahy. Král Reccared (vládl 586 – 601) přestoupil 587 od víry ariánské k víře katolické a podporoval splynutí římské a vizigótské šlechty. Za Recceswintha (vládl 649 nebo 653 – 672) dosáhla říše kulturního vrcholu. 711 byla vizogótská říše, oslabená vnitřními rozpory, podrobena (s výjimkou Asturie) Araby. Asturie se považovala za nástupce vizigótské říše a stala se centrem reconquisty.

Tabulka: Vizigotska Rise- Panovnici
PANOVNÍCI
414 – 415 Atawulf
415 – 415 Sigerich
415 – 419 Wallia
419 – 451 Theodorich I.
451 – 453 Thorismond
453 – 466 Theodorich II.
466 – 484 Eurich
484 – 507 Alarich II.
507 – 510 Geiselich
507 – 531 Amalarich
531 – 548 Theudis (Thiodes)
548 – 549 Theudisculus
549 – 554 Agila
554 – 567 Athanagild
567 – 572 Liuva I.
568 – 586 Leovigild
586 – 601 Reccared I.
601 – 603 Liuva II.
603 – 610 Witerich
610 – 612 Gundemar
612 – 620 Sisebut
620 – 621 Reccared II.
621 – 631 Swinthila
631 – 636 Sisnand
636 – 640 Khinthila (Chintilla)
640 – 641 Tulga
641 – 653 Khindaswinth
653 – 672 Recceswinth
672 – 680 Wamba
680 – 687 Erwig
687 – 701 Egica
702 – 710 Witiza
710 – 711 Roderich
 
Související hesla