Wessex

, historické království západních Sasů ležící na jihozápadě Anglie v 5. – 9. stol., dnes hrabství West Sussex; jedno ze sedmi tzv. anglosaských království, začátkem 9. stol. nejvýznamnější; Wessex se stal jádrem sjednocování Anglie.

Ottův slovník naučný: Wessex

Wessex [ue-], (Westsex, t. j. Západní Sasy), jméno jedné ze sedmi říši, které v 2. pol.5 stol. v Britannii založili germanští Anglosasové. Zakladatelem Wessexu byl prý Kerdik, který r. 494 se synem svým Kenrikem přistal k anglickým břehům. Časem Wessex mohutněl. V době největší své moci zaujímal oblast nynějších hrabství cornwallského, devonského, somersetského, dorsetského, wiltského, southamptonského a leeckého. Také ostrov Wight k němu náležel. V 1. polov. IX stol. wessexský král Egbert dosáhl hegemonie nad celou heptarchií anglosaskou a položil tak základ k jednotné říši Anglické.

Související hesla