Ammónios Sakkás

, 1. polovina 3. stol., řecký filozof; zakladatel novoplatónismu, učitel Plótínův. Nenapsal žádný spis, o jeho učení se dochovalo jen málo zpráv.

Ottův slovník naučný: Ammónios Sakkás

Ammónios, přijmením Sakkas (ok. r. 175 – 250 po Kr.), předchůdce Plotinův a zakladatel filosofie novoplatónské. O nauce jeho zachovali zprávy Hieroklés a Nemesius, možno však, že přičítají mu mnohé, co duševním majetkem jest žáka jeho Plotina. Dle zpráv jejich přemýšlel prý takto o poměru těla a duše: Tělesno složeno jsouc z jednotlivých částí hmotných potřebuje principu nehmotného, všechny sjednocujícího. Tím je duše, a byla-li by tedy povahy hmotné, třeba by bylo zase principu nového, vyššího, jednotného, povahy duševné. Spojení pak mezi tělem a duší je toliko sjednocení a nikoli smíšení . Čistá intelligence nemění se okolnostmi fysickými, nýbrž účasť majíc ve všem, co se tělu stává, ve spánku a snu, jakož i při vyšším, čistém přemýšlení může z něho vystoupiti. Není tedy vlastně duše v těle, ale působí v něm. Řídě se v přemýšlení svém ideami novými Ammónios spoléhal nicméně na pravdy odkryté Platónem a Aristotelem. – Ammónios narodiv se z rodičů křesťanských v Alexandr i živil se nejprve prostým nádenničením (odtud i přijmení jeho Σακκασ = pytlonoš), na to však počal přemýšleti o záhadách filosofických. Jsa ducha hloubavého a vynikaje zvláště vroucím citem náboženským (*eodťdaktoc býval jmenován) obrátil se od křesťanství, v němž byl vychován, k filosofii starověké, poznav asi podobně jako Plotin, že mnohé nauky víry křesťanské zde mají podklad svůj. Nejvíce působil na Plotina, jenž poprvé jej spatřiv a slyšev zvolal prý u vytržení: »Toho jsem hledal« a upřímnou oddaností po celý život k němu lnul. Mimo tohoto byli žáky jeho: Origenés (zdá se, že i známý otec církevní i novoplatónovec tohoto jména), Longinos, Herennios, Olympios, Antónios. – Literatura: Mimo Vacherotovy a Simonovy dějiny školy alexandrijské srov. C. Kirchner, Philosophie des Plotin (1854); A. Richter, Über Leben und Geistesentwickelung des Plotin (Neu-Platonische Studien); L. Déhaut, Essai historique sur la vie et la doctrine d'Ammonius Saccas (1836). Dna.

Související hesla