Plótínos

, řecký filozof; hlavní představitel novoplatónismu. Žák Ammonia Sakka; od roku 243 působil v Římě, kde získal široký okruh posluchačů. Jeho cílem bylo očistit Platónův filozofický odkaz od pozdějších příměsí a uspořádat ho do ucelené soustavy. Ve skutečnosti vytvořil na bázi platónismu nový filozofický systém, v němž jsou organicky spojeny hlavní výsledky idealistické linie řeckého filozofického myšlení. Bytí chápal jako stupňovité vrstvení jednotlivých sfér, které jsou postupnými emanacemi božského Jedna. Emanace sestupují od nejvyšší božské skutečnosti a dokonalosti k stupňům méně dokonalým a skutečným až k hmotnému světu, znamenajícímu zároveň nebytí a zlo. Lidská duše usiluje o vymanění z těla pomocí mystické kontemplace, překonáním smyslovosti a tělesnosti. Jeho filozofické texty vydány posmrtně žákem Porfyriem, který je uspořádal do šesti skupin po devíti pojednáních (proto dostaly souborný název Enneady – Devítky).

Související hesla