Budnyj Simon

, polský teolog; propagátor reformace v Polsku, Bělorusku a Litvě. Zpočátku stoupenec kalvinismu, později antitrinitářů. Zastánce sjednocení slovanských národů.

Ottův slovník naučný: Budnyj Simon

Budnyj Simeon, litevský Rusín, studoval na akademii krakovské a byl zprvu pastorem v Klecku poznaňském. Ku poučení lidu o vzmáhajícím se tehdy kalvinismu vydal Katychysis (1562) úřadním jazykem maloruským tehdejší Litvy. Sepsal ještě Opravdanije hrišnaho čełovika pred Bohom, v kteréž knize přivádí k platnosti některé tendence ariánské. Přijav viru ariánskou jal se ji na Litvě šířiti, tak že později, když se stal ministrem u starosty žmuďského, tehdy vůdčího ariánů, byl považován za tvůrce této nové sekty »půlžidovské«, pro niž r. 1570 přeložil do polštiny bibli (1572 a 1574). Řř.

Související hesla