Chicagská škola


1. architektura skupina architektů činných v Chicagu v letech 1883 – 93. Po požáru města zde vznikaly nové výškové administrativní budovy, při jejichž projektování byly použity nové konstrukční a výtvarné prvky (ocelový skelet staveb, výtahy, litinové sloupy, průčelí prosklená v pásech apod.). Hlavními představiteli byli William Le Baron Jenney (1832 – 1907) a L. H. Sullivan;
2. ekonomie skupina ekonomů spjatá s univerzitou v Chicagu; prvním reprezentantem byl F. H. Knight. Především liberálové, přesvědčení, že podmínkou stability konkurenčních trhů je pravidelný růst množství peněz; odpůrci v podstatě všech forem státní intervence do hospodářského života;
3. sociologie skupina badatelů, jež se vytvořila okolo R. E. Parka v rámci Fakulty sociologie a antropologie na Chicagské univerzitě a působila zde asi od 1915 do pol. 30. let. Hlavním předmětem jejich zájmu urbanizace s jejími nejrůznějšími sociálními důsledky. Chicagská škola významně přispěla k rozvoji empirických metod v sociologii, zvláště metody monografické.

Související hesla