Guillén Jorge

, španělský básník; profesor na univerzitě v Murcii a v Seville. V letech 1938 – 70 žil v emigraci. Jeho poezie, soustředěná ve sbírce El cántico (Chvalozpěv; původně 75 básní, v konečné úpravě celkem 334 básní), je ve Španělsku jedním z vrcholných projevů „čisté poezie“; vyjadřuje především radost z daru života a lásky.