Hypostáze

, řecky podklad, základ; v řecké filozofii zpravidla označení samostatně existující podstaty. V novoplatónismu označení jednotlivých stupňů jsoucna. V současné filozofii termín pro povýšení vlastnosti, vztahu nebo představy na samostatnou kategorii či substanci.

Související hesla