Koperník Mikuláš

, polský matematik, astronom a lékař; zakladatel novodobé astronomie. Studoval na univerzitách v Krakově a v Bologni, stal se kanovníkem; po roce 1500 vystudoval v Padově lékařství. Od 1512 žil v klášteře ve Frauenburgu nedaleko Königsbergu (Královce), kde zřídil malou hvězdárnu a konal astronomická pozorování. Popřel dosud uznávanou Ptolemaiovu teorii geocentrické soustavy a vytvořil teorii soustavy heliocentrické, v níž předpokládá, že Země koná oběžný pohyb kolem Slunce a navíc se otáčí kolem vlastní osy. Své poznatky shrnul v díle De revolutionibus orbium coelesticum libri VI (O obězích sfér nebeských, šest knih), které vydal v Norimberku jeho žák Georg Joachim zvaný Reticus (1514 – 1576). Po Koperníkově smrti trvalo sto let, než byl heliocentrický systém církví přijat. Koperník však ještě předpokládal, že vesmír je konečný a ohraničený, v jeho středu je Slunce a že dráhy nebeských těles jsou kruhové. Jeho předpoklad konečného vesmíru překonán G. Brunem, kruhové dráhy planet zaměnil za eliptické J. Kepler.

Související hesla