Ptolemaios

, řecký astronom, matematik, fyzik a zeměpisec. V astronomii převzal Hipparchovy názory o nehybnosti Země a jejím umístění uprostřed vesmíru (tzv. ptolemaiovská, geocentrická soustava). Na základě přesného pozorování a matematických výpočtů zkoumal dráhy planet a vytvořil pro jejich výklad teorii epicyklů (řetězů smyček), pomocí nichž se matematický propočet dráhy dostal do souladu s pozorováním. Autor největšího řeckého astronomického díla Syntaxis megalé (Velká soustava), které (doplněno ve středověku arabskými astronomy) pod arabským názvem Almagest tvořilo až do doby M. Koperníka kánon středověké astronomie. Ve spise Geógrafiké hyfégésis (Návod k zeměpisu) podal návod ke zhotovení mapy světa pomocí astronomicky stanovených souřadnic zeměpisné šířky a délky; určil souřadnice asi 8 000 míst (včetně horstev a řek na území dnešní ČR).

Související hesla