Levelleři

, anglicky rovnostáři; za anglické revoluce příslušníci radikálního proudu. Požadovali zrušení všech feudálních privilegií i feudálních povinností a náboženskou svobodu. Nejvýznamnější představitel je J. Lilburne – v roce 1647 navrhli ústavu (Dohoda lidu); návrh však byl odmítnut indenpendenty. V letech 1647 – 48 získali vliv v armádě; po násilném potlačení hnutí v roce 1649 ztratili politický význam. Mnozí levelleři pak vstupovali do různých náboženských sekt (kvakeři, pátí monarchisté).

Související hesla