Majestát Rudolfa II.

, privilegium vydané 9. 7. 1609 Rudolfem II., které zaručovalo náboženskou svobodu i pro jednotu bratrskou. Majestát Rudolfa II. vycházel z české konfese, kterou potvrzoval. Byl výsledkem stavovské politiky i odezvou postupu českých stavů ve sporu Rudolfa II. s jeho bratrem Matyášem. Nekatolické strany jím získaly utrakvistickou dolní konzistoř a hlavní slovo na univerzitě. Na základě Majestátu Rudolfa II. (k jeho obraně) byli ustaveni defenzoři. I v důsledku jeho nedodržování byl svolán sjezd defenzorů v květnu 1618 a 25. 5. vydána stavovská apologie, vypočítávající prohřešky proti němu.

Související hesla