Mikrokosmos

, svět malých rozměrů. V antice, renesanci a v hermetické tradici člověk v protikladu k vesmíru (makrokosmu), v současnosti často svět elementárních částic v protikladu ke světu smyslové zkušenosti.

Související hesla