Neapol

, italsky Napoli – město v jižní Itálii, hlavní město Kampánie, ležící u Tyrhénského moře; 1,0 mil. obyvatel (1998), aglomerace 3,1 mil. obyvatel (1998). Hospodářské centrum jižní Itálie. Průmysl hutnický, petrochemický, loďařský, textilní, kožedělný, potravinářský. Významný přístav. Dopravní křižovatka; mezinárodní letiště. Muzeum, galerie, knihovny, botanická zahrada. Univerzita (1224) a jiné vysoké školy, vědeckovýzkumné ústavy. Významné historické památky (Castel dell’Oro, Castel Nuovo, dóm ze 13. stol., královský palác, katakomby, četné kostely). Historické centrum je od roku 1995 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Významný cestovní ruch (východiště na Capri, Vesuv). – Neapol byla založena Řeky v 8. – 7. stol. př. n. l. Od sedmého stol. n. l. centrum nezávislého státu, střídavě pod nadvládou císařských Hohenštaufů, francouzských Anjouovců, aragonské dynastie a Habsburků. Od roku 1735 hlavní město Království obojí Sicílie, v roce 1806 byla dobyta Napoleonem, roku 1861 byla připojena k Itálii. V roce 1943 místo vylodění Spojenců a protifašistického povstání.

Související hesla