Panteismus

, z řeckého pan - vše, theos - bůh; náboženská a filozofická koncepce, podle níž je Bůh principem, který neexistuje mimo přírodu, nýbrž je s ní identický; Bůh jako absolutní jsoucno spadá v jedno s přírodou. Pojem zaveden na zač. 18. stol., obsahově je však mnohem starší. Nejznámější teorie vykazující rysy panteismu vypracovali G. Bruno, J. Böhme, B. Spinoza, J. W. von Goethe, F. W. J. Schelling, Mistr Eckhart a jiní.

Související hesla