Polis

, městský stát, řecky obec – původně hrad ve městě, později především městský stát, a to jak ve smyslu prostoru obehnaného hradbami, tak ve smyslu prostoru společného žití. Polis byla základem otrokářské demokracie; často charakterizována jako svazek kolektivní odpovědnosti, jehož uspořádání závisí na právu a zákonech a který je pod ochranou bohů. Rozvoj svobodné řecké polis podmínil specifičnost a novost celé antické řecké kultury (občanství, školství, filozofie, umění aj.). V období helénismu ztratily řecké polis svou nezávislost a staly se součástí větších teritoriálních států, což s sebou mj. neslo úpadek občanského života a další sociální, kulturní a myšlenkové změny. Viz též politeia.

Související hesla