Primas


1. tradiční titul některých arcibiskupů a metropolitů v katolické církvi; obvykle je to ordinář místa, v němž byli korunováni králové. Někdejší vazba biskupů a metropolitů na primase byla nahrazena biskupskými konferencemi s voleným předsedou. V českých zemích je primasem arcibiskup pražský;
2. primátor, první z konšelů středověké městské správy.

Ottův slovník naučný: Primas

Primas V kat. církvi jest vlastně papež primas veškeré církve, v níž jemu přísluší primát čili prvenství. Od IV. stol. znamená však primas tolik co metropolita, arcibiskup. Nyní přísluší titul primas arcibiskupům: ostřihomskému, hnězdenskému, solnohradskému, pražskému, toledskému, tarragonskému, rouenskému, armaghskému, benátskému a malínskému.

Související hesla