Restaurace Stuartovců v Anglii

, obnovení anglické monarchie parlamentem 1. 5. 1660 a návrat dynastie Stuartovců na anglický trůn (25. 5. 1660). Výsledek kompromisu mezi šlechtou a zbohatlou buržoazií s bývalými revolučními důstojníky. Král Karel II. nucen bredskou deklarací (4. 4. 1660) přislíbit amnestii revolucionářům, schválit majetkové přesuny a přistoupit na zásady konstituční monarchie.

Ottův slovník naučný: Restaurace Stuartovců v Anglii

Restaurace: v politice značí obnovení státního zřízení násilím odstraněného nebo znovudosazení zapuzené dynastie na trůn, s čímž obyčejně bývá spojena také obnova zřízení státního Tak v Anglii nastala restaurace. po smrti Cromwellově r. 1660 dosazením Karla II. Stuartovce na trůn, ve Francii dosazením Bourbonů (Ludvíka XVIII.) po pádě Napoleona I. nejprve 5. květ. 1814, pak po druhém sesazení Napoleonově (po t. zv. »vládě Sto dní«) 9. čce 1815; nejnověji v Srbsku dosazením dynastie Karaďorděvičů (v červnu 1903). Je-li s restaurací politickou spojeno zavedení starých přežilých řádů politických, nabývá slovo restaurace. stejného významu s reakci. Dobou restaurace. slove pak obyčejně čas následující po revolučních bojích za svobodu, kdy vlády snaží se zatlačiti nové ideje a obnoviti staré zřízení, jako doba po svrchu uvedeném dosazení Bourbonů ve Francii, od r. 1815 do r. 1830 (vláda Ludvíka XVIII. a Karla X.).

Související hesla